autoophugger-roskilde

Autoophugger Roskilde

Skrotpræmiebetaling i hele Danmark, gælder naturligvis også i Roskilde. Det betyder at staten udbetaler skrotpræmie til de køretøjer, som er egnet til skrot. Denne skrotpræmiebetaling er en økonomisk støtte til dig, som også ønsker at købe et nyt køretøj. Så hvad er skrotpræmie betaling? og hvordan får man det?

Hvad er skrotpræmie?

Skrotpræmie er den udbetaling du får, når du vælger at trække dit gamle køretøj fra trafikken og vælger at skrotte det. Denne skrotpræmiebetaling er derfor med til at gamle køretøjer som bringer trafiksikkerheden i fare bliver trukket tilbage fra trafikken, og giver en økonomisk støtte til de borgere som ønsker at købe et nyt køretøj. Borgere i Roskilde kan derfor med gavn gøre brug af denne ydelse. Så hvis du går med overvejelser om at udskifte dit køretøj og samtidig har et gammelt køretøj som er egnet til skrot, kan du gøre brug af denne ydelse og få udbetalt en skrotpræmie op til 5.000 kr. Skrotpræmiebetalingen variere alt efter hvilket køretøj du har.

Hvem kan modtage skrotpræmie?

Skrotpræmie er en udbetaling som gives til borgere med et køretøj som er egnet til skrot. Dvs. at alle med et gammelt køretøj som er egnet til skrot, kan have gavn af denne skrotpræmiebetaling. Der er ingen krav til borgeren selv. Eneste krav er at du har en skrotbil. Hvis ikke du har en skrotbil, kan du derfor ikke modtage skrotpræmie. Derfor vil det være en god ide, at få dit køretøj vurderet, for at se om det er berettiget til skrotpræmie.

Hvordan får du skrotpræmien?

Fro at få glæde af skrotpræmieudbetalingen, skal du lave en ansøgning online. Når du har indsendt en ansøgning, er køretøjet klar til skrotning. Når skrotningsprocessen er afsluttet, vil regeringen udbetale dig din skrotpræmie. Denne udbetaling kan du hvis du ønsker, bruge på at købe et nyt køretøj. Skrotpræmiebetaling er derfor med til at bidrage til landets økonomi og miljøet. Dvs:

  • Det sikres at din skrotbil trækkes tilbage fra trafikken. Dette forhindrer dit køretøj i at ruste, rådne og skade miljøet.
  • Køretøjer med risiko for fare for trafikken og med længere bremselængde vil være ude af trafikken, og hermed øges trafikkens sikkerhed.
  • Køretøjer som overholder nutidens emissionsregler øges i trafikken, og således forhindres miljøforurening.
  • Skrottede køretøjer går til genbrug. Hermed genbruges de til forskellige formål og disse skrotdele bidrager således til landets økonomi.

Derfor er det gavnligt at gøre brug af skrotpræmien, da det ikke kun er en fordel for dig, men også for landets økonomi.


Tags