autoophug

Autoophug

I Danmark tilbydes der skrotstøtte til gamle køretøjer. Således bliver der både fjernet gamle køretøjer fra trafikken, samt ydes støtte til køretøjsejere, som ønsker at købe et nyt køretøj. Hvis du som borger i Danmark har et gammelt køretøj som er egnet til skrot, kan du derfor også drage fordel af denne skrotpræmie.

Hvad er skrotpræmie?

Skrotbilpræmie er den præmie som gives, når du skrotter dit køretøj som er egnet til skrot. Du kan derfor skrotte dit køretøj, hvis det er gammelt og bringer trafiksikkerheden i fare. For det køretøj du skrotter, vil du modtage en skrotpræmiebetaling. Takket være denne præmie, vil du kunne bidrage til din egen budget, hvis du ønsker at købe et nyt køretøj. Derudover er et andet vigtigt bidrag fra skrotpræmien til miljøet og trafikken. At fjerne gamle køretøjer fra trafikken og erstatte dem med nye køretøjer, øger nemlig trafiksikkerheden. Derudover, da emissionsværdierne for nye køretøjer er lavere, er denne skrotpræmie også vigtig med hensyn til at beskytte miljøet.

Hvem kan drage fordel af skrotpræmien?

Der er ingen særlige betingelser for at drage fordel af skrotpræmien. Det er tilstrækkeligt at du har et køretøj som er egnet til skrot. Der forventes ikke noget ekstra fra køretøjets ejer. Dvs. at:

  • Hvis dit køretøj er meget gammelt, ikke opfylder de nye emissions - og sikkerhedsstandarder,
  • Hvis dit køretøj har alvorlige mærker eller rust,
  • Hvis dit køretøj har været udsat for en alvorlig ulykke eller der er skade på dit køretøj,
  • Hvis dit køretøj har været udsat for brand eller oversvømmelse, kan du skrotte dit køretøj.

Når du har skrottet dit køretøj, modtager du din skrotpræmie. Hvis ikke du har et køretøj som er egnet til skrot, kan du derfor ikke skrotte det og ej heller modtage skrotpræmie. Derfor skal du undersøge, om dit køretøj er egnet til at modtage skrotpræmie og til skrot, før du skrotter det.

Hvad er prisen på skrotbilpræmien?

På nuværende tidspunkt variere beløbet. Staten betaler op til 5.000 kr for dit køretøj. Denne skrotpræmiebetaling gør det lettere for dig, at kunne købe et nyt køretøj. Det vil i hvertfald kunne dække en del af beløbet. Denne skrotpræmie ydes af staten og der er visse kriterier som afgør hvor meget du kan få udbetalt. Disse kriterier omhandler bilen, dens model, årgang og tilstand. For at kunne finde ud af hvor meget du kan få udbetalt, kan du lave an ansøgning eller kontakte en autoriseret skrothandler for at få yderligere hjælp.


Etiketter