autoophugger-københavn-galleri

Autoophugger København

I Danmark bliver der betalt en skrotpræmie til dig som skrotter dit gamle køretøj. Skrotbilpræmie gives derfor også i hovedstaden København. På den måde sikres det at gamle køretøjer trækkes ud af trafikken, samtidig med det er en økonomisk støtte til dem som ønsker at forny deres køretøj.

Hvad er skrotpræmie?

En skrotpræmie er en udbetaling som betales i Danmark, når du skrotter dit køretøj. Hvis du derfor har et køretøj som er egnet til skrot, kan du få gavn af en skrotpræmie. Takket være skrotpræmien støttes borgere, som ønsker at forny deres køretøjer, og hermed bliver de gamle køretøjer også indsamlet fra trafikken.

Hvem gives skrotpræmie til?

Der er ingen særlige krav til den som skal modtage skrotpræmien. Det er tilstrækkeligt, at dit køretøj kan skrottes. Der forventes ingen andre ting fra dig. Dvs:

  • Hvis der er problem med chassiset på dit køretøj.
  • Hvis dit køretøj er meget gammelt og ikke opfylder nutidens emissions - og sikkerhedsstandarder.
  • Hvis dit køretøj har været i en situation som brand eller oversvømmelse og er ubrugelig.
  • Hvis dit køretøj er for gammelt og ikke længere kan filtrere skadelige gasser korrekt, som er meget skadeligt for miljøet, kan du skrotte det.

Med den skrotpræmie du modtager, kan du købe et nyt køretøj, eller opfylde et andet behov. Hvis du har et gammelt køretøj og det er begyndt at blive ubrugeligt, bør du helt sikkert søge om at få skrottet dit køretøj og drage fordel af denne skrotpræmie.

Hvad er prisen på skrotbilpræmien?

Selvom skrotpræmien variere fra køretøj til køretøj, kan det gå op til 5.000 kr. Særligt høje skrotpræmier, gives for dieselbiler. Hvis du derfor har et gammelt køretøj, og du ønsker at forny det, bør du helt sikkert få søgt om at få udbetalt skrotpræmie for din skrotbil. Skrotpræmien vil ikke kun give økonomisk støtte til det køretøj du vil købe, men det er også vigtigt i forhold til at beskytte miljøet. Det er derfor ikke kun gavn for dig, men også for landet og miljøet. Dine skrottede køretøjer bliver også genbrugt og brugt til forskellige formål i forskellige sektorer.